C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

ACTIVITATE NATIONALA
  

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA C.N.F.P.A IN ANUL 2017

Activitatea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor în anul 2017 a fost organizată în conformitate cu prevederile:
• Legii Educaţiei Fizice şi a Sportului nr. 69/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Legii nr. 200 din 25.04.2004, privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 11/09.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 343/30.03.2011 privind aprobarea Statutului Antrenorului; ,br> • Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor;
• Regulamentului de organizare şi funcţionare a cursului de formare antrenori cu durata de un an;
• Regulamentului de organizare şi funcţionare a cursului de formare antrenori cu durata de doi ani;
• Autorizaţiei Seria B Nr. 0011108 pentru calificarea de antrenor prin cursul cu durată de 1080 de ore eliberată de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul Bucureşti din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
În conformitate cu principiile organizatorico-metodice ale activităţii, aceasta a fost descentralizată şi repartizată pe compartimentele de specialitate ale C.N.F.P.A. şi individualizată prin fişele posturilor.
Personalul salariat şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute în fişele posturilor prin realizarea obiectivelor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.F.P.A.
Organizarea activităţii Cursului de formare a antrenorilor cu durata de doi ani şi a Cursului de formare antrenori cu durata de un an a fost realizată de către Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor conform Standardului de Pregătire Profesională elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 844/23.08.2002 şi aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4475/16.09.2002, corespunzător cerinţelor profesiei de antrenor din Codul Ocupaţiilor din România.
În anul 2017, C.N.F.P.A. a actualizat permanent baza de date privind evidenţa antrenorilor care au absolvit cursul de formare cu durata de doi ani şi a celor care au absolvit cursul de formare antrenori cu durata de un an, precum şi a celor care au promovat la un nivel superior la toate disciplinele sportive.
Conform Ordinului A.N.S.T. nr.1318/24.06.2011 C.N.F.P.A. este instituţia publică din subordinea M.T.S. care răspunde de întreaga activitate privitoare la încheierea, gestionarea şi arhivarea protocoalelor pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport.
În anul 2017 s-au semnat protocoale în vederea formării de antrenori prin programul de licență cu Universitatea “Spiru Haret” din București, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. De asemenea, s-au semnat protocoale în vederea formării de antrenori prin programul de masterat cu Universitatea “Spiru Haret” din București, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport și Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.
Tot în anul 2017 s-a semnat protocol în vederea formării antrenorilor prin programele cursurilor de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani și cu Şcoala postliceală de antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” și Centrului Român de Studii Sportiv-Educaționale.

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ
În anul 2017 activitatea internaţională a C.N.F.P.A ca membru categoria “A” al Consiliului Internaţional de Formare a Antrenorilor şi membru al E.N.S.S.E.E. (Reţeaua Europeană pentru Ştiinţa Sportului, Educaţie şi Forţă de muncă) a presupus continuarea activităţilor demarate în anul 2007 şi aderarea la Expert Group “Skills and human resources development in sport” un program implementat de European Union Work Plan for Sport începând cu 1 iulie 2017 până în 31 decembrie 2020.

1. COMPARTIMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE ANTRENORI

A. CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE DOI ANI

Conform planului de activităţi al C.N.F.P.A. în perioada 23 ianuarie– 27 ianuarie 2017 s-au organizat şi desfăşurat perioada de recuperări şi restanţe iar din 30 ianuarie – 17 februarie 2017 s-au organizat şi desfăşurat cursurile anului II semestrul II seria 1.
În această perioadă s-au ţinut cursuri la următoarele materii de studiu:
- T.A.S.- Teoria Antrenamentului Sportiv;
- Sociologie;
- Management Sportiv;
- D.M.A.S.- Dirijarea Medicală a Antrenamentului Sportiv;
- Dopaj în sport;
- Specializare (T.M.A.R.S.).
Susţinerea examenului de absolvire al cursului de formare antrenori cu durata de doi ani – seria I s-a defăşurat în perioada 20 februarie – 25 februarie astfel:
• grupa I; 20 februarie 2017
• grupa II; 21 februarie 2017
• grupa III; 22 februarie 2017
• grupa IV; 23 februarie 2017
• grupa V; 24 februarie 2017
În perioada 27 februarie – 03 martie 2017 s-au organizat şi desfăşurat perioadele de recuperări şi restanţe iar din 06 martie – 24 martie 2017 s-au organizat şi desfăşurat cursurile anului II semestrul II seria a II a.
Susţinerea examenului de absolvire al cursului de formare antrenori cu durata de doi ani s-a defăşurat în perioada 27 martie – 31 martie 2017 astfel:
Grupa VI 27.03.2017
Grupa VII 28.03.2017
Grupa VIII 29.03.2017
Grupa IX 30.03.2017
Grupa X 31.03.2017
Grupa XI 01.04.2017
Programa de studii pentru anul II - semestrul II prevede următoarele obiecte de studiu:
- T.A.S.- Teoria Antrenamentului Sportiv;
- Sociologie;
- Management Sportiv;
- D.M.A.S.- Dirijarea Medicală a Antrenamentului Sportiv;
- Dopaj în sport;
- Specializare (T.M.A.R.S.).
Cursanţii care au promovat toate examenele prevăzute în planul de învăţământ au fost admişi pentru a susţine examenele finale de absolvire a cursului de formare cu durata de doi ani pentru calificarea de antrenor. Examenul final prevede următoarele probe:
- Lucrare scrisă la T.A.S.;
- Susţinerea lucrării de diplomă.
În urma examenului de absolvire, au fost declaraţi antrenori 190 cursanţi cu următoarele specializări: aikido, alpinism și escaladă, arte marţiale, arte marţiale de contact, atletism, baschet, bob și sanie, box, culturism şi fitness, dans sportiv, ecvestră, fotbal, gimnastică, gimnastica ritmică, go, haltere, handbal, hochei pe gheaţă, judo, kaiac-canoe, karate, karate W.K.C., karting, kempo, lupte, nataţie şi pentatlon modern, polo, rugby, scrimă, sambo, şah, tenis, tenis de masă, tir sportiv, volei, yachting
În data de 02 aprilie 2017 s-a organizat si desfașurat examenul de absolvire a programului de formare profesională pentru calificarea de antrenor pentru cursanții din seriile anterioare care nu s-au putut prezenta la examenul final.
În data de 24 iunie 2017 și 15 iulie 2017 s-a organizat si desfașurat examenul de absolvire a cursului de formare antrenori cu durata de doi ani pentru seria a II a restanțieri.
Conform planului de activităţi al C.N.F.P.A. în perioada 03 aprilie – 07 aprilie 2017 s-au organizat şi desfăşurat perioadele de recuperări şi restanţe iar din 10 aprilie – 28 aprilie 2017 s-au organizat şi desfăşurat cursurile anului I semestrul II seria 1.
În această perioadă s-au ţinut cursuri la următoarele materii de studiu:
- T.A.S.
- Istoria sportului;
- Biomecanică;
- Igienă- nutriţie;
- Studiu pe calculator;
- Specializare ( T.M.A.R.S.)
- Practica în unităţi sportive.
În intervalul 01 mai – 27 august 2017 cursanţii promovaţi au de efectuat practica în unităţi sportive.
În perioada 03 mai – 05 mai 2017 s-au organizat şi desfăşurat perioadele de recuperări şi restanţe iar din 08 mai – 26 mai 2017 s-au organizat şi desfăşurat cursurile anului I semestrul II seria a II a.
În intervalul 29 mai – 29 octombrie 2017 cursanţii promovaţi au de efectuat practica în unităţi sportive.
Înscrierea şi s-au primirea dosarelor pentru reîmatricularea antrenorilor şi a cursanţilor la cursul de formare antrenori cu durata de doi ani s-a făcut începând cu data de 01 august şi până la 27 octombrie 2017.
În perioada 28 august – 01 septembrie 2017 s-au organizat şi desfăşurat perioadele de recuperări şi restanţe iar din 04 septembrie – 22 septembrie 2017 s-au organizat şi desfăşurat cursurile anului II semestrul I seria I.
În perioada 06 noiembrie –10 noiembrie 2017 s-au organizat şi desfăşurat perioadele de recuperări şi restanţe iar din 13 noiembrie – 30 noiembrie 2017 s-au organizat şi desfăşurat cursurile anului II semestrul I seria a II a.
Programa de studii pentru anul II - semestrul I prevede următoarele obiecte de studiu:
- T.A.S.
- Psihologie;
- Management;
- Masaj/Recuperare;
- Ergofiziologie;
- Legislație;
- Specializare ( T.M.A.R.S.)
- Practica în unităţi sportive.
Înscrierea şi primirea dosarelor pentru reîmatricularea antrenorilor şi a cursanţilor la cursul de formare antrenori cu durata de doi ani s-a făcut începând cu data de 01 august şi până la 27 octombrie 2017.
În perioada 01 august 2014 – 22 septembrie 2017 s-au primit dosarele de înscriere la cursul de fornare antrenori cu durata de doi ani pentru admiterea în sesiunea 2016-2018. S-au înscris un total 188 de candidați de la 35 de federaţii sportive naţionale.
Concursul de admitere constă în susţinerea urmatoarelor probe astfel:
a) Proba de aptitudini – data desfăşurării: 26.09.2017
b) Test grilă – Biologie – data desfăşurării: 27.09.2017
1. Au susţinut examenul de admitere un număr de 149 candidați dintre care:
a. 139 candidați au fost admiși;
b. 10 candidați au fost respinși;
c. 12 candidați a fost absenți.
2. Au fost admiși fără examen un număr de 27 de candidați.
Conform autorizaţiei Seria B Nr. 0011108/08.06.2017 pentru calificarea de antrenor prin cursul cu durată de 1080 de ore eliberată de Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a Mun. București din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări, candidatii au înceaput cursurile semestrului I în data de 02.10.2017.
Materiile de studiu au fost următoarele:
- Teoria Antrenamentului Sportiv;
- Istoria sportului;
- Anatomie;
- Fiziologie generală;
- Pedagogia sportului;
- T.M.A.R.S.
În luna noiembrie s-a organizat încă o sesiune de admitere la cursul de formare antrenori cu durata de doi ani pentru ocuparea unor locuri libere rămase din prima sesiune de admitere, precum şi pentru unii sportivi care au fost prinşi în cantonamente sau calendar competiţional şi nu au reuşit să se înscrie în momentul respectiv.
Perioada de înscriere şi depunere a dosarelor pentru admiterea la cursul de formare cu durata de doi ani este cuprinsă între 30 octombrie - 24 noiembrie 2017.
Concursul de admitere constă în susţinerea urmatoarelor probe astfel:
a) Proba de aptitudini – data desfăşurării 27.11.2017
b) Test grilă – Biologie – data desfăşurării 28.11.2017
Pentru aceasta sesiune s-au înscris 54 de candidaţi de la 13 federaţii sportive naţionale.
Au susţinut examenul de admitere un număr de 41 candidați din care:
• 39 candidaţi au fost admişi;
• 2 candidați a fost respinși;
• 2 candidați au fost absenți.
Au fost admişi fara examen un număr de 11 candidaţi.
Candidații declarați admiși au fost împărțiţi în 2 grupe a câte 28 persoane astfel:
Cursurile au început în 02 decembrie 2017 şi au ținut până în 21 decembrie 2017. Materiile de studiu au fost următoarele:
- Teoria Antrenamentului Sportiv;
- Istoria sportului;
- Anatomie;
- Fiziologie generală;
- Pedagogia sportului;
- T.M.A.R.S.

B. EXAMENELE DE PROMOVARE A ANTRENORILOR
În conformitate cu programul de activităţi aprobat, C.N.F.P.A în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale au organizat examenul de promovare într-un nivel superior a antrenorilor în prima sesiune între 29 martie și 26 aprilie 2017.
În ziua de 29 martie 2017 ( grupa I ) s-au înscris pentru examenul de promovare într-un nivel superior 19 antrenori din 6 Federaţii Sportive Naţionale ( baschet, handbal, kaiac – canoe, polo, rugby, volei). Toți cei 19 antrenori care au sustinut examenul de promovare într-un nivel superior au fost declarați promovați.
În data de 5 aprilie 2017 ( grupa a II-a ) s-au înscris pentru examenul de promovare într-un nivel superior 10 antrenori de la 5 Federaţii Sportive Naţionale ( atletism, baschet, canotaj, scrimă, tir sportiv ) promovând toți cei 10 antrenori.
În data de 12 aprilie 2017 ( grupa a III-a ) s-au înscris pentru examenul de promovare într-un nivel superior 16 antrenori din 3 Federaţii Sportive Naţionale (box, gimnastică ritmică, lupte) promovând 16 antrenori .
În ziua de 19 aprilie 2017 ( grupa a IV-a ) s-au înscris pentru examenul de promovare într-un nivel superior 6 antrenori din 4 Federaţii Sportive Naţionale (arte marțiale, box, judo, karate). Toti antrenorii au promovat examenul .
În data de 26 aprilie 2017 ( grupa a V-a ) s-au înscris pentru examenul de promovare într-un nivel superior 4 antrenori din 3 Federaţii Sportive Naţionale (karate, scrima, tenis). Rata de promovabilitate fiind de 100 % .
Centralizând datele de mai sus concluzionăm că la examenul de promovare într-un nivel superior de antrenori organizat în anul 2017 (sesiunea martie - aprilie) s-au înscris 55 de antrenori, toți aceștia promovând examenul într-un nivel superior.
În conformitate cu programul de activităţi aprobat, C.N.F.P.A în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale a organizat examenul de promovare într-un nivel superior a antrenorilor în a doua sesiune, la data de 29 noiembrie 2017.
S-au înscris pentru examenul de promovare într-un nivel superior 79 de antrenori de la 26 Federaţii Sportive Naţionale ( arte martiale, atletism, badminton, box, baschet, canotaj, fotbal, gimnastica, haltere, handbal, hochei pe gheata, judo, kaiac-canoe, karate, lupte, natatie si pentatlon modern, polo, sambo, schi-biatlon, scrima, tenis, tenis de masa, tir cu arcul, volei) . Dintre antrenorii înscriși au promovat examenul de promovare într-un nivel superior doar 72 antrenori.
În conformitate cu programul naţional de perfecţionare al C.N.F.P.A., în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale pâna la data de 31 decembrie 2017, s-au organizat şi desfăşurat următoarele cursuri de perfecţionare:
01. Federatia Română de Aeronautica - 2 - 25-27 aprilie - Brasov; 10-12 noiembrie - Brasov
02. Federaţia Română de Badminton - 1 - 13-15 noiembrie - Bucuresti
03. Federaţia Română de Bob si Sanie - 1 - 28-30 iunie - Poiana Brasov
04. Federaţia Română de Canotaj - 1 - 24-26 noiembrie - C.S.N. Snagov
05. Federaţia Română de Gimnastică - 1 - 28-30 mai (gimnastica aerobica) Bucuresti
06. Federaţia Română de Haltere - 1 - 08-10 decembrie - Tancabesti
07. Federaţia Română de Handbal - 1 - 19-21 iunie - Bucuresti
08. Federaţia Română de Hochei pe gheata - 1 - 15-24 august - Izvorani
09. Federaţia Română de Karate Kyokushin-IKO 2 - 1 - 21-22 decembrie - Oradea
10. Federaţia Română de Karate WUKF - 1 - 16-19 februarie - Brasov
11. Federaţia Română de Karate - 2 - 22-24 septembrie - Brasov; 13-15 octombrie - Izvorani
12. Federaţia Română de Kaiac-Canoe - 2 - 25-27 aprilie - Bascov; 27-29 noiembrie - Izvorani
13. Federaţia Română de Karting - 3 - 19-21 mai - Targu Secuiesc; 29 septembrie - 01 octombrie - Bucuresti; 06-08 octombrie - Bucuresti
14. Federaţia Română de Modelism - 1 - 23 noiembrie - Cernavoda
15. Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern - 1 - 05-07 octombrie - Izvorani
16. Federatia Romana de Polo - 1 - 08-10 decembrie - Izvorani
17. Federatia Romana de Popice - 1 - 22-24 august - Poiana Brasov
18. Federatia Romana de Powerlifting - 1 - 15-17 decembrie - Alba Iulia
19. Federaţia Română de Radioamatorism - 2 - 24-28 - aprilie - Izvorul Muresului; 30 august - 03 septembrie - Izvorul Muresului
20. Federaţia Română de Sambo - 1 - 08-10 decembrie - Bucuresti
21. Federaţia Română de Scrima - 3 - 05-07 decembrie (sabie) - 12-14 decembrie (spada) - Bucuresti; 15-17 decembrie (floreta) - Predeal
22. Federaţia Română de Tenis - 2 - 28 aprilie - Bucuresti; 17 noiembrie - Bucuresti
23. Federaţia Română de Tenis de Masă - 2 - 07-08 iulie - Izvorani; 18-20 octombrie - Campulung
24. Federaţia Română de Tir cu Arcul - 1 - 24-26 noiembrie - Bucuresti
25. Federaţia Română de Tir Sportiv - 1 - 06-08 octombrie - F.R.T.S.
26. Federaţia Română de Yachting - 1 - 14 mai - Bucuresti
C.N.F.P.A. a eliberat certificate de perfecţionare profesională pentru antrenorii care au promovat aceste cursuri de perfecţionare.

C. CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE UN AN
În conformitate cu H.G. 343/30.03.2011 privind aprobarea noului Statut al Antrenorului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor organizează cursul cu durată de un an pentru specializarea într-o ramură de sport a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului fără specializare/aprofundare într-o ramură de sport.
S-au înscris 157 de cursanţi pentru următoarele discipline sportive: alpinism, arte marțiale, atletism, baschet, box, canotaj, culturism şi fitness, fotbal, gimnastică, haltere, handbal, hochei pe gheaţă, judo, kaiac-canoe, karate, kempo, lupte, nataţie şi pentatlon modern, polo, rugby, sambo, schi-biatlon, scrimă, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon, volei, yachting .
Semestrul al II-lea al cursului de specializare în ramura de sport s-a desfăşurat în perioada 29 mai – 16 iunie 2017, materiile studiate fiind Teoria antrenamentului sportiv, Studiu pe computer, Dirijarea medicală a antrenamentului sportului, Doping în sport -prevenire şi combatere, Management şi marketing în sport, Teoria şi metodica antrenamentului ramurii sportive .
În baza autorizaţiei Seria B nr.0006493 eliberată la data de 23.08.2013 de către Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul Bucureşti din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări s-a organizat examenul de absolvire al cursului cu durată de un an pentru specializarea într-o ramură de sport a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului fără specializare/aprofundare într-o ramură de sport, s-a desfăşurat în perioada 19 – 24 iunie 2017. S-au înscris 157 de candidaţi pentru următoarele discipline sportive: alpinism, arte martiale, atletism, baschet, box, canotaj, culturism si fitness, fotbal, gimnastică, haltere, handbal, hochei pe gheata, judo, kaiac-canoe, karate, kempo, lupte, nataţie şi pentatlon modern, polo, rugby, sambo, schi-biatlon, scrima, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon, volei, yachting . Din numărul total de candidaţi au promovat 112 dintre ei .
În perioada 25 septembrie - 13 octombrie 2017 a avut loc depunerea dosarelor şi înscrierile pentru cursul de specializare în ramura de sport cu durata de un an în baza autorizaţiei Seria B Nr. 0011108 eliberată la data de 08.06.2017 de către Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul Bucureşti din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, pentru promoţia 2017 - 2018, iar examenul de admitere a avut loc în ziua de 18 octombrie. Au fost admişi pentru cursul de specializare în ramura de sport cu durata de un an 145 cursanţi, împărţiți în 7 grupe . Dintre aceştia un număr de 14 candidaţi fiind acceptaţi fără susţinerea examenul de admitere, datorită performanţelor lor sportive.
Semestrul I al cursului de specializare în ramura de sport s-a desfăşurat în perioada 23 octombrie - 10 noiembrie 2017 materiile studiate fiind : Teoria antrenamentului sportiv; Igienă, nutriţie, doping; Anatomie și Biomecanică; Management sportiv; Istoria sportului; Pedagogie şi T.M.A.R.S./Pregatirea Sportivilor.

2. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE-RESURSE UMANE
Compartimentul Financiar-Contabil a fost organizat şi a funcţionat în anul 2017, conform legislaţiei în vigoare. Contabilitatea instituţiei a respectat prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată.
Bugetul pentru anul 2017, a fost aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului în luna martie 2017, urmȃnd ca în noiembrie 2017 sǎ se aprobe rectificarea,respectiv virarea între credite în baza bugetului iniţial aprobat.
A întocmit documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii aprobate la nivelul bugetului C.N.F.P.A., totodatǎ a urmǎrit avizarea, aprobarea şi decontarea acestora în termen.
A urmǎrit ca toate documentele intrate în C.N.F.P.A care urma sǎ afecteze fonduri publice sa fie avizate cu BUN DE PLATĂ, totodatǎ sǎ fie supuse vizei C.F.P.
A întocmit documentele de mişcare a bunurilor: bon de predare, de transfer, de restituire şi bon de mişcare a mijloacelor fixe.
A respectat procedurile privind încasarea şi depunerea veniturilor înregistrate de C.N.F.P.A în conturile deschise la Trezoreria statului în termenul stabilit de lege.
A întocmit registrele de casǎ pentru ţinerea evidenţei privind efectuarea operaţiunilor de încasari şi plǎţi în numerar.
A transmis în CAB bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.F.P.A pentru anul 2017, totodatǎ s-au fǎcut recepţii pentru a putea efectua plǎţi.
A ţinut evidenţa cantitativ-valoricǎ şi a asigurat gestionarea bunurilor C.N.F.P.A.
A întocmit şi a transmis situaţiile financiare pentru anul 2017 respectȃnd termenul impus prin lege.
A rǎspuns la adresele solicitate de M.T.S cu privire la evidenţa patrimoniului C.N.F.P.A
Finanţarea activităţii în anul 2017 a fost asigurată din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii, acestea din urmă provenite din taxe stabilite conform deciziei C.N.F.P.A. nr. 04/09.01.2017 şi din vânzări de manuale editate de către C.N.F.P.A.
Ȋncadrarea personalului s-a făcut în baza prevederilor Legii cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în baza prevederilor Legii nr. 153/2017 şi în baza ultimului Stat de funcţii aprobat prin Ordinul nr. 433/16.05.2017 şi a fondurilor aprobate prin buget.
Cheltuielile materiale şi de servicii au urmărit specificul activităţii Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor.
A întocmit proceduri operaţionale pentru contabilitate şi resurse umane.
Ȋn domeniul resurse umane, personalul din cadrul compartimentului a îndeplinit următoarele atribuţii:
- A asigurat, în baza dispoziţiilor legale, managementul resurselor umane în cadrul C.N.F.P.A;
- A colaborat la fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului C.N.F.P.A, în limitele sale de competenţă;
- A stabilit necesarul lunar de fonduri la titlul ”Cheltuieli de personal”;
- A elaborat, conform legii, statul de funcţii al C.N.F.P.A şi l-a transmis spre aprobare ordonatorului principal de credite;
- A întocmit documentaţia necesară pentru plata lectorilor care asigură predarea în cadrul cursului de doi ani, cursului de un an specializare şi la examenele de promovare a antrenorilor;
- A întocmit documentele de încadrare, respectiv de organizare a concursurilor desfaşurate în cadrul C.N.F.P.A.
- A ţinut evidenţa concediilor şi a pontajelor lunare;
- A ţinut evidenţa legitimaţiilor de serviciu atribuite personalului salariat al C.N.F.P.A;
- A eliberat, la cerere, documente specifice compartimentului, cu respectarea prevederilor legale;
- A stabilit salariile de bază şi sporurile cuvenite personalului salariat al C.N.F.P.A conform legislatiei in vigoare;
- A asigurat depunerea la termenele legale, a declaraţiilor conform metodologiei legale;
- A gestionat fişele de post ale salariaţilor C.N.F.P.A. ;
- A operat în registrul de evidenţǎ a salariaţiilor, respectiv Revisal toate modificǎrile aduse contractelor de muncǎ ale angajaţiilor C.N.F.P.A;
- A colaborat cu celelalte compartimente din cadrul C.N.F.P.A în vederea îndeplinirii optime a atribuţiilor ce-i revin;
- A acordat consultaţii de specialitate, la solicitare, compartimentelor C.N.F.P.A.;
- Asigură îndosarierea documentelor de evidenţă aparţinând compartimentului în vederea predării la arhivă conform prevederilor legale;
- A întocmit şi a transmis declaraţiile privind obligaţiile de platǎ a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominalǎ a persoanelor asigurate prin formularul declarativ D 112.
- A întocmit şi a transmis Raportul personal al instituţiilor publice solicitat de Administraţia Financiară prin formularul M 500.

3. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII-PATRIMONIU-SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE
În anul 2017 în domeniul relaţiilor publice personalul a asigurat accesul liber la informaţiile de interes public referitoare la activitatea C.N.F.P.A, în conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001 şi a îndeplinit următoarele atribuţii:
- A răspuns la solicitările de informaţii de interes public şi la petiţii, în termenele legale;
- A gestionat funcţionarea şi dotarea punctului de informare – documentare din cadrul C.N.F.P.A;
- A întocmit, afişat şi publicat pe site-ul C.N.F.P.A (www.cnfpa-sna.ro) informaţiile de interes public care trebuiesc furnizate din oficiu;
- A urmărit ca materialele solicitate de director prin rezoluţiile puse pe corespondenţă să fie întocmite potrivit termenelor stabilite;
- A informat operativ directorul în legătură cu problemele care au intrat în răspunderea lui directă;
- A colaborat şi menţinut legături cu compartimentele similare din alte structuri ale administraţiei publice centrale;
- A dus la îndeplinire dispoziţiile directorului;
- A colaborat cu celelalte compartimente în vederea formulării de răspunsuri competente la solicitările şi petiţiile adresate C.N.F.P.A;
- A participat la acţiunile organizate de structuri guvernamentale sau neguvernamentale, referitoare la implementarea şi monitorizarea liberului acces la informaţiile de interes public;
- A ținut evidenţa carnetelor de antrenor eliberate de C.N.F.P.A;
- A primit documentaţia necesară eliberării carnetelor de antrenor;
- A completat carnetele de antrenor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- A completat şi ţinut la zi baza de date privind evidenţa carnetelor de antrenor;
- A completat şi ţinut la zi baza de date cu evidenţa antrenorilor de la toate disciplinele sportive;
- A gestionat evidenţa şi difuzarea deciziilor emise de conducerea C.N.F.P.A;
- A păstrat şi gestionat arhiva C.N.F.P.A;
- A asigurat persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris, verbal sau prin e-mail în conformitate cu Legea 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
- A intervenit la nivelul Direcţiilor pentru Sport si Tineret Judeţene şi a Municipiului Bucureşti pentru revitalizarea activităţii Cabinetelor metodice care au fost dotate gratuit cu bibliografia pentru susţinerea examenelor de admitere la cursul de doi ani și avansare;
- A venit în sprijinul şi ajutorul anumitor Cluburi sau Asociaţii Sportive, precum şi al persoanelor fizice, la cererea acestora au fost trimise manuale contra cost.
- De asemenea, în anul 2017, s-au completat şi eliberat 600 carnete de antrenor.
- A întocmit documentele necesare pentru efectuarea în termenul legal a reviziilor obligatorii şi a răspuns de realizarea acestora;
- A asigurat fiecarui autoturism piesele de schimb necesare, cât şi alte articole şi a făcut receptia lucrărilor efectuate de către unitatea prestatoare de servicii;
- A urmărit ca autoturismele aflate în circulaţie să se încadreze în norma de carburanţi aprobată;
- A ținut evidenţa pieselor de schimb achiziţionate si a reviziilor efectuate pentru fiecare autoturism din dotare;
- A întocmit fişa activităţii zilnice pentru autoturismele din dotarea C.N.F.P.A., centralizatorul lunar, precum şi situaţiile trimestriale şi anuale privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi;
- A asigurat aprovizionarea şi decontarea cheltuielilor de carburanţi şi a întocmit foile de parcurs pentru autoturismele din dotarea C.N.F.P.A.;
- A urmărit ca asigurările R.C.A. şi Casco să se facă în termenele stabilite;
- A ținut evidenta manualelor din arhiva Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor.
- A răspuns de distribuirea manualelor din arhiva C.N.F.P.A.
- A ținut evidenţa şi a arhivat lucrările metodico-stiintifice de la examenele de avansare a antrenorilor.
- A ținut evidenţa şi a arhivat lucrările de absolvire ale absolvenților cursurilor de un an si doi ani.
- A răspuns de orice altă activitate legată de arhiva C.N.F.P.A.
- A organizat evidenţa tehnico-operativă şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul C.N.F.P.A;
- A colaborat cu celelalte compartimente din cadrul C.N.F.P.A. în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

A. SECRETARIAT ŞI RELAŢII PUBLICE
În anul 2017 în domeniul secretariatului personalul a asigurat accesul liber la informaţiile de interes public referitoare la activitatea C.N.F.P.A, în conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001 şi a îndeplinit următoarele atribuţii:
- A pregătit mapa cu corespondenţa ce urma a fi văzută de director;
- A pregătit documentele necesare directorului, în vederea participării la întâlniri de lucru organizate la sediul C.N.F.P.A. şi în teritoriu;
- A colaborat cu celelalte compartimente în vederea formulării de răspunsuri competente la solicitările şi petiţiile adresate C.N.F.P.A;
- A solicitat şi centralizat rapoartele de activitate în domeniul informaţiilor de interes public, de la unităţile subordonate;
- A participat la acţiunile organizate de structuri guvernamentale sau neguvernamentale, referitoare la implementarea şi monitorizarea liberului acces la informaţiile de interes public;
- A ţinut evidenţa corespondenţei intrate în C.N.F.P.A. şi, potrivit rezoluţiei, a distribuit-o destinatarilor;
- În anul 2017 s-au completat şi eliberat un număr de 131 certificate de clasificare profesională pentru antrenorii care au promovat examenul pentru un nivel superior,
- A eliberat un număr de 530 certificate de perfecţionare profesională pentru antrenorii care au promovat cursuri de perfecţionare organizate de Federaţii în colaborare cu C.N.F.P.A.
- În urma examenului de absolvire a cursului de formare antrenori cu durata de doi ani s-au eliberat un număr de 149 diplome de absolvire.
- În urma examenului de absolvire a cursului cu durată de un an pentru specializarea într-o ramură de sport a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului fără specializare/aprofundare într-o ramură de sport s-au eliberat un număr de 86 certificate.

4. COMPARTIMENTUL JURIDIC
În anul 2017, Compartimentul juridic a îndeplinit următoarele atribuţii:
- Verificarea legalităţii contractelor, a convenţiilor şi a altor documente care implică instituţia;
- Participarea la întocmirea actelor juridice în colaborare cu compartimentele de specialitate;
- Participarea la elaborarea, modificarea, completarea, actualizarea regulamentelor, procedurilor şi a a altor acte care reglementează activitatea instituţiei;
- Întocmirea modelelor de contracte necesare instituţiei;
- Participarea la comisiile de concurs în vederea încadrării, promovării personalului instituţiei;
- Acordarea de consultanţă juridică privind procedura de achiziţii publice si alte aspecte de natura patrimoniala.


   
     
  

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 
 

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Cursuri Calificari

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   2048167