C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

ACTIVITATE INTERNATIONALA
  

Activitatea internationala a C.N.F.P.A. este conceputa si se realizeaza intr-o structura noua, in conformitate cu Legile si Directivele Comunitare ( Uniunea Europeana ) si Recomandarile Europene ( Consiliul Europei )in baza prevederilor statutare ale federatiilor internationale si cu intentia de conservare si modernizare a caracteristicilor nationale ale sistemului de formare a antrenorilor, ce a functionat si functioneaza in Romania. Activitatea Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor si rezultatele Scolii Nationale de Antrenori au fost logic acceptate si apreciate pe plan international.
- 23 august 1999 - recunoasterea si integrarea Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor in cadrul DIRECTIEI GENERALE a X-a a Comisiei Europene.
- 02 septembrie 1999 - includerea programului romanesc de formare pe cinci nivele a antrenorilor in Structura Europeana - elaborata de Resortul European al Institutiilor de Stiinta a Sportului.
- 14 februarie 2000 - afilierea Centrului National de Formare a Antrenorilor si cooptarea sa in grupa valorica " A " a Consiliului International de Formare a Antrenorilor.
- 10 februarie 2003 - acceptarea Centrului National de Formare a Antrenorilor ca partener in cadrul " Programului Socrates" - Comenius 2 a Consiliului Europei pe perioada 2003 - 2004 - urmare a adoptarii ca instrument de lucru a Proiectului " Activitatile fizice si sportive, mediu de cultura generala si stiintifica"
- mai 2007 C.N.F.P.A a fost cooptat ca partener în proiectul european “AEHESIS (armonizarea unei structuri europene de educaţie în ştiinţa sportului).
- decembrie 2007 C.N.F.P.A. devine membru al Consiliul European al Antrenorilor, un subcomitet al Reţelei Europene pentru Ştiinţa Sportului, Educaţie şi Forţă de muncă ( E.N.S.S.E.E. ).
Ca membru al Consiliului Internaţional de Formare a Antrenorilor în anul 2007 activitatea internaţională a C.N.F.P.A s-a amplificat şi diversificat prin participarea dlui. director - Prof. Adrian ILIE la conferinţe de nivel mondial şi european privind formarea şi perfecţionarea antrenorilor precum şi prin integrarea în structurile internaţionale din domeniul formării specialiştilor în sport, C.N.F.P.A. fiind membru categoria “A” al Consiliului Internaţional de Formare a Antrenorilor şi partener în proiectul european “AEHESIS (armonizarea unei structuri europene de educaţie în ştiinţa sportului).
1. Participarea directorului C.N.F.P.A. la reuniunea Consiliului European al Antrenorilor (un subcomitet al Reţelei Europene pentru Ştiinţa Sportului, Educaţie şi Ocupaţie – ENSSEE) şi a Grupului de experţi Antrenori pentru proiectul AEHESIS (armonizarea unei structuri europene de educaţie în ştiinţa sportului), care a avut loc la Budapesta în perioada 02 – 03.05.2007.
La reuniune au fost prezenţi delegaţi din aproximativ 25 de state europene dar şi din alte ţări membre ale ICCE printre care Australia, China, Israel, Canada, conferinţa bucurându-se de prezenţa preşedintelui Consiliului Internaţional de Formare a Antrenorilor ( ICCE ) - dl. John Bales şi de prezenţa preşedintelui Consiliului European al Antrenorilor - dl. Pat Duffy.
Lucrările s-au desfăşurat pe baza proiectului Convenţiei privind revizuirea structurii de formare a antrenorilor pe 5 nivele şi recunoaşterea unui cadru european privind calificările antrenorilor.
2. Participarea la Conferinţa mondială a antrenorilor şi la Adunarea generală a Consiliului internaţional de formare a antrenorilor care s-au desfăşurat în China – Beijing în perioada 30.08 – 04.09.2007.
La reuniune au fost prezenţi delegaţi din aproximativ 30 de state din întreaga lume, fiind prezenţi reprezentanţi din cadrul organismelor implicate în formarea antrenorilor: Instituţii naţionale de formare a antrenorilor, Universităţi de educaţie fizică şi sport, Federaţii Sportive Europene, Solidaritatea Olimpică Internaţională, etc.
Obiectivele Conferinţei de la Beijing au fost:
• Elaborarea unui cadru global pentru formarea antrenorilor;
• Aspectele etice ale antrenamentului şi educării antrenorilor;
• Legăturile dintre sportivi şi modelele de antrenori;
• Pregătirea antrenorilor de elită şi a antrenorilor pentru tineri;
• Noi cercetări în antrenament şi educarea antrenorilor;
• Informarea şi educarea organizaţiilor sportive şi a antrenorilor cu privire la standardele comportamentului etic şi crearea mecanismelor necesare monitorizării respectării lor;
• Identificarea, dezvoltarea şi evaluarea competenţelor antrenorilor la toate nivelurile de antrenament;
• Educarea antrenorilor într-o maniera care să le permită să aplice cu încredere teoria în practica antrenamentului şi să îndeplinească cerinţele sportivilor antrenaţi.
• Să se asigure faptul că guvernele, sportul şi o mare parte a comunităţii sportive recunosc, înteleg şi conştientizează rolul vital al antrenorului în dezvoltarea sportului la toate nivelurile;
• Adoptarea unei filozofii care promovează şi sprijină antrenamentul centrat pe sportiv şi a unei educaţii centrate pe antrenor şi dezvoltarea profesională;
• Să se permită antrenorilor să acceseze şi să comunice prin intermediul instrumentelor cunoaşterii antrenamentului şi a modelelor de bună practică într-o manieră care să accelereze şi să sprijine învăţarea permanentă şi dezvoltarea;
• Lărgirea accesului la educaţia antrenorilor şi dezvoltarea oportunităţilor profesionale şi, în acelaşi timp, menţinerea calităţii, cerinţelor, aplicării şi rezultatelor;
• Dezvoltarea unor sisteme care să încurajeze şi să sprijine învăţarea continuă şi dezvoltarea profesională a antrenorilor pe baza identificării şi răspunderii la cerinţele individului;
• Să se lucreze la dezvoltarea şi câştigarea recunoaşterii antrenorului ca profesie.
• Dezvoltarea unui sistem de educaţie care să sprijine învăţarea deschisă şi să permită antrenorilor să studieze la timpul, momentul şi cu frecvenţa aflate la libera lor alegere.
Lucrările s-au desfăşurat atât în plen cât şi în paralel pe diverse teme: Programe şi sisteme de formare a antrenorilor la care a fost prezentat şi sistemul naţional de formare a antrenorilor din România - Structura standardului de pregătire profesională a antrenorilor care a fost tradus şi în limba chineza şi publicat în revista conferinţei.
În cea de a doua zi de conferinţă a fost prezentat sistemul naţional de promovare şi clasificare a antrenorilor în România care de asemeni a fost publicat în revistă.
Atât sistemul de formare a antrenorilor cât şi sistemul de clasificare şi promovare a antrenorilor prezentate, s-au bucurat de o audienţă mare, primind invitaţii de a le prezenta şi la alte conferinţe internaţionale din alte ţări, fapt ce denotă că sistemul românesc de formare a antrenorilor cât şi cel de clasificare şi promovare sunt printre cele mai bune sisteme de formare şi clasificare a antrenorilor din lume. Ambele prezentări se găsesc publicate şi pe site-ul Consiliului internaţional de formare a antrenorilor www.icce.ws Preşedintele Consiliului European al antrenorilor, dl. Pat Duffy a prezentat conţinutul convenţiei de la Rio Maior aceasta bucurându-se de un succes la nivel internaţional.
3. Participarea la Conferinţa anuală AEHESIS şi la Forumul ENSSEE care s-au desfăşurat în perioada 20 – 23.09.2007 la Rio Maior – Portugalia.
La conferinţă au fost prezenţi delegaţi din aproximativ 27 de state din Europa, aceştia reprezentând organisme implicate în formarea antrenorilor: Instituţii naţionale de formare a antrenorilor, Universităţi de educaţie fizică şi sport, Federaţii Sportive Internaţionale, Federaţii Europene, Solidaritatea Olimpica Internaţională, etc.
Obiectivul principal al conferinţei a fost crearea unui cadru pentru recunoaşterea competenţelor şi calificării de antrenor, aşa cum a fost propus de către Consiliul European al Antrenorilor (în revizuirea structurii pe 5 niveluri) acesta fiind punctul de referinţă recunoscut în Europa pentru perioada 2008 - 2011.
Acest cadru de recunoaştere a competenţelor şi calificării de antrenor a fost concretizat într-o Convenţie pentru recunoaşterea competenţelor şi calificării de antrenor, fiecare instituţie semnatară a acestei conovenţii se va angaja să folosească acest cadru ca punct de referinţă pentru activitatea desfăşurată şi să contribuie la îmbunătăţirea ulterioară a acestui cadru în perioada 2008 – 2011.
Lucrările s-au desfăşurat atât în plen cât şi pe sesiuni de lucru abordându-se diferite teme pe baza convenţiei:
• "Aspecte cheie şi probleme ale ENSSEE în ceea ce priveşte învăţământul vocaţional şi politicile în domeniul sportului în UE"
• "Crearea Cadrului European de Calificare şi implicarea sa în educaţia din domeniul sportului şi instituţiile de formare"
• "De la cerinţele pieţei de muncă la cele din antrenament sportiv " – inclusiv aspecte ale programului LLL 2007-2013 şi HE în sport în Europa: curriculum design, instrumente & metode"
• “Cum văd instituţiile naţionale crearea cadrului pentru formarea antrenorilor şi calificărilor de antrenori”
• “Provocări ale federaţiilor internaţionale în formarea antrenorilor şi calificările antrenorilor – experienţa ITF”
• "Un model integrat pentru toţi EFQ pe 9 niveluri în domeniul fitnessului. ECVET şi ECTS împreună într-un singur cadru şi aspectele legate de asigurarea calităţii "
• Formularea convenţiei şi recunoaşterea calificărilor de antrenori şi a competenţelor antrenorilor în Uniunea Europeană"
4. Participarea directorului C.N.F.P.A. la primul Workshop pentru excelenţa antrenorilor ce s-a desfăşurat la Koln – Germania în perioada 10 – 12.12.2007.
Succesul în sportul de performanţă depinde de mai mulţi factori. În acest context, este indiscutabil faptul că antrenorul joacă un rol foarte important. Fără antrenori dedicaţi, capabili, este de neconceput succesul în sportul modern de elită. Din acest motiv, multe naţiuni depun eforturi mari în acest sector.
Temele acestui workshop au fost:
- Baza ocupaţiei de antrenor;
- Învăţarea continuă;
- Programe de antrenament eficiente, bazate pe ştiinţă, cu capacităţi specifice;
- Sistemele de certificare;
- Formarea reţelelor naţionale şi internaţionale de antrenori şi formatori de antrenori.
Aceste subiecte, printre altele, reprezintă şi conţinutul activităţii Consiliului Internaţional pentru Formarea Antrenorilor (ICCE) şi a Consiliului European al Antrenorilor (ECC).
Primul Workshop Internaţional pentru excelenţa antrenorilor a oferit oportunităţi antrenorilor, formatorilor de antrenori şi oamenilor de ştiinţă să schimbe experienţe şi idei despre limitele sporturilor individuale, în trei domenii tematice:
1. Identificarea dezvoltărilor actuale în formarea şi perfecţionarea antrenorilor.
2. Prezentarea şi discutarea proiectelor de cercetare în derulare, legate de antrenament.
3. Prezentarea şi discutarea noilor abordări şi dezvoltări în domeniul cooperării dintre practică şi ştiinţă în sportul de înalt nivel. Scopul acestui workshop a fost să demonstreze existenţa unor „căi spre excelenţă”. Astfel este posibil să se iniţieze o platformă internaţională pentru schimbul de abordări şi de idei, în beneficul antrenorilor.
În anul 2008 C.N.F.P.A. a continuat activităţile demarate în anul 2007 de aliniere a sistemului românesc de formare a antrenorilor la “ Revizuirea structurii pe 5 niveluri a Uniunii Europene pentru calificarea şi recunoaşterea calificărilor de antrenor”.


   
     
  

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 
 

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Cursuri Calificari

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   2067624