C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

PROIECT NATIONAL
COMITETUL SECTORIAL. EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ, CERCETARE-PROIECTARE, SPORT
  

Din anul 2006, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este semnatar al acordului tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor, membru al Comitetului Sectorial „Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport” şi reprezentant al Subcomitetului Sectorial „Sport” având ca direcţii de acţiune recunoaşterea naţională a formării profesionale şi crearea unui sistem de asigurare a calităţii bazate pe standarde naţionale folosite atât la formarea cât şi la evaluarea de competenţe specifice domeniului sport.
Centrul Naţional de Formare şi Perfeţionare a Antrenorilor s-a implicat în proiectul „Phare 2006/018-147.04.02.02.02. – Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări Europe Aid/ 12458/D/SER/RO” obiectivul general al proiectului fiind „continuarea creerii unui sistem transparent al calificărilor, la nivel naţional, în domeniul educaţiei şi formării profesionale, în scopul susţinerii creşterii coerenţei sistemului actual de formare profesională iniţială şi a celui de formare profesională continuă, în perspectiva învaţării pe tot parcursul vieţii, care să beneficieze de implicarea partenerilor sociali prin intermediul comitetelor sectoriale".
În cadrul acestui proiect Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor a propus spre aprobare şi a primit finanţare pentru elaborarea a 5 standarde ocupaţionale pentru calificările Instructor sportiv, Preparator fizic, Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă, Maseur sportiv şi Animator sportiv.
Experţii sectoriali numiţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări din cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru elaborarea standardelor ocupaţionale sunt: Dna. Georgeta Vlăduţu- Expert Consultant în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură (Instructor Sportiv, Preparator Fizic, Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă) şi Dl. Daniel Mitrea- Director Tehnic în cadrul Federaţiei Române de Rugby (Maseur sportiv şi Animator sportiv).
La elaborarea Standardelor Ocupaţionale au participat şi reprezentanţi ai Federaţiilor Sportive Naţionale, membre ale Subcomitetului „Sport”, în cadrul şedinţelor de lucru săptămânale organizate de către C.N.F.P. Antrenori.
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, prin reprezentanţii săi are rolul de a verifica şi valida cele cinci standarde ocupaţionale enunţate mai sus.
Perioada de derulare a acestui proiect este de 16 luni, respectiv 1 aprilie 2008 – 31 iulie 2009.
SUBCOMITETUL SECTORIAL SPORT
Subcomitetul Sectorial „Sport” reprezentat de Centrul National de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor îşi desfăşoară activitatea în baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Sectorial Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport”.
Principalele atribuţii ale Subcomitetului „Sport” sunt dezvoltarea, actualizarea şi validarea calificărilor specifice domeniului „sport” şi recomandarea specialiştilor în vederea elaborării, evaluării şi validării standardelor ocupaţionale pentru domeniul nostru de activitate.
Subcomitetul sectorial „Sport” este condus de un Consiliu Director având următoarea componenţă:
Coordonator: Georgescu Claudia - Director M.T.S.
Coordonator adj: Ilie Adrian – Director C.N.F.P. Antrenori
Membrii: Evi Silviu – Director Tehnic F.R. Schi şi biatlon
Vişan Mihai – Profesor Rector M.A.I.
Mitrea Daniel – Director Tehnic F.R.Rugby
Pierre Joseph de Hillerin – Director I.N.C.S
Dan Serafim – Director Tehnic F.R. Atletism
Florentin Marinescu – Preşedinte F.R. Arte Marţiale
În prezent la Sucomitetul „Sport” sunt afiliaţi 47 de membrii:
Nr. - Membrii ai Subcomitetul Sport
1. Ministerul Tineretului şi Sportului
2. C.N.F.P. Antrenori
3. Institutul National de Cercetare pentru Sport
4. Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori
5. Centrul de Studii Postuniversitare al Ministerului Administratiei si Internelor
6. F.R. Canotaj
7. F.R. Culturism şi Fitness
8. F.R. Fotbal
9. F.R. Handbal
10. F.R. Polo
11. F.R. Rugby
12. F.R. Şah
13. F.R. Schi Biatlon
14. F.R. Scrimă
15. F.R. Tenis de Masă
16. F.R. Tir Sportiv
17. F.R. Atletism
18. F.R. Aeronautică Română
19. F.R. Aikido
20. F.R. Alpinism şi Escaladă
21. F.R. Arte Marţiale
22. F.R. Badminton
23. F.R. Baschet
24. F.R. Baseball şi Softball
25. F.R. Bob şi Sanie
26. F.R. Box
27. F.R. Bridge
28. F.R. Ciclism şi Triatlon
29. F.R. Dans Sportiv
30. F.R. Gimnastică
31. F.R. Go
32. F.R. Hochei pe iarbă
33. F.R. Hochei pe gheaţă
34. F.R. Kaiac-Canoe
35. F.R. Karate Kyokushin I.K.O.2
36. F.R. Karate Modern
37. F.R. Lupte
38. F.R. Modelism
39. F.R. Motociclism
40. F.R. Orientare
41. F.R. Patinaj
42. F.R. Popice-Bowling
43. F.R. Snooker
44. F.R. Table
45. F.R. Taekwondo ITF
46. F.R. Tir cu Arcul
47. F.R. Volei

 

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Cursuri Calificari

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   2062714