C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

PROIECTE INTERNATIONAL
Consiliul European al Antrenorilor - UNGARIA 2007
  

În cadrul activităţii Consiliului European al Antrenorilor (un subcomitet al Reţelei Europene pentru Ştiinţa Sportului, Educaţie şi Ocupaţie – ENSSEE) şi al Grupului de Experţi Antrenori pentru proiectul AEHESIS (Armonizarea unei structuri europene de educaţie în ştiinţa sportului), dl director Ilie Adrian Mihai a participat la reuniunea consultativă de la Budapesta, in perioada 2-3 mai 2007.
La reuniune au avut loc lucrari pe baza documentaţiei consultative primite, in baza căreia se propune adoptarea Convenţiei privind calificările antrenorilor la Forumul ENSSEE, care va avea loc la Rio Maoir, Portugalia, în 21-23 Septembrie, 2007.
La reuniune au participat reprezentanţii oficiali ai antrenorilor/ formatorilor de antrenori din statele membre UE. De asemenea au fost invitaţi reprezentanţii federaţiilor internaţionale, Asociaţiei Federaţiilor Internaţionale ale Sporturilor Olimpice de vară şi Solidarităţii Olimpice.
Lucrarile s-au desfasurat pe baza proiectului Conventiei privind revizuirea structurii de formare a antrenorilor pe 5 nivele si recunoasterea unui cadru european privind calificarile antrenorilor.
Conventia propune reducerea celor 5 nivele de calificare (categorii) a antrenorilor la 4 nivele, astfel:
1. Apprentice coach
2. Coach
3. Senior Coach
4. Master Coach
si stabilirea curriculei privind formarea antrenorilor si a competentelor specifice fiecarui nivel de antrenori.
Prevederile acestei Conventii reflecta natura rolului antrenorului, etapele de dezvoltare a experientei in antrenament si continutul actual al antrenamentului, asa cum sunt acestea identificate de catre federatiile internationale si autoritatile nationale cu competente in formarea antrenorilor.
S-au identificat 2 standarde in loc de unul: cadrul revizuit recunoaste faptul ca in domeniul profesional al antrenoratului exista o diveristate de standarde ocupationale.
Au fost identificate 2 standarde ocupationale:
1. Antrenor al persoanelor practicante de sport in scop recreativ
2. Antrenor al persoanelor participante la competitii.
Cele doua standarde ocupationale pot fi subdivizate in 4 niveluri:
a) Antrenor pentru incepatori (copii, juniori, adulti).
b) Antrenor pentru sportivi noncompetitivi (copii, juniori, adulti).
c) Antrenor pentru identificarea talentelor / sportivi competitivi (copii, juniori, adulti).
d) Antrenor pentru sportivi de inalta performanta.
Recunoasterea formarii initiale si a competentelor actuale ale antrenorilor in activitate se va face fie prin urmarea unui curs recunoascut prin evaluarea competentelor actuale si a formarii initiale.
Se recomanda introducerea unui sistem de licentiere a antrenorilor. Ca parte a pocesului de modificare a statutului antrenorului intr-o profesie se recomanda ca toti antrenorii sa aiba o licenta specifica ramurii de sport in care au fost specializati. Licenta de antrenor trebuie sa fie o parte a unui sistem inregistrat, recunoscut, monitorizat si validat de catre federatiile sportive si autoritatea competenta nationala. Licenta de antrenor ar trebui sa fie criteriul de baza al recunoasterii capacitatii antrenorului de a indeplini cerintele practice si competentele antrenamentului sportiv.
Se urmareste introducerea sistemului de credite care sa fie recunoscute intre organismele implicate in formarea antrenorilor de nivel nonunversitar (agentii guvernamentale, federatii sportive nationale, institutii cu responsabilitate in formarea antrenorilor) si cel universitar (facultatile de educatie fizica si sport) precum si recunoasterea acestor credite in tarile europene.
Structura europeana revizuita pentru recunoasterea calificarilor de antrenor a fost comparata cu cadrul european pentru calificari care este adoptat.
S-a efectuat o comparatie preliminara intre structura europeana revizuita pentru recunoasterea calificarilor de antrenor (pe 4 nivele) si cadrul european pentru calificare (pe 8 nivele).

Poza 1
Poza 2
Poza 3
 

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Cursuri Calificari

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   2048158