C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

Cursuri Calificari
   

INSTRUCTOR SPORTIV  

  


INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE SPECIALIZARE PENTRU OCUPAȚIA INSTRUCTOR SPORTIV PENTRU ANUL 2021

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 01 octombrie – 29 octombrie 2021.
Desfășurare curs: 01 - 10 noiembrie 2021
Examen final: 16 noiembrie 2021

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2, Bucureşti.

Condiţii de înscriere :
• absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;
• să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;
• clinic sănătos;

Ocupaţia de instructor sportiv poate fi practicată şi de o persoană care dovedeşte în cadrul unui proces de evaluare că deţine competenţele specifice instructorului sportiv, corespunzătoare standardului ocupaţional şi prezintă toate documentele solicitate. În acest caz furnizorul aplică în cadrul evaluării inițiale un test de demonstrare a capacităților motrice specifice ramurii de sport pentru care candidatul optează.

Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
• cerere de înscriere tip;
• copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat;
• dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”clinic sănătos”, ”apt pentru efort fizic”;
• adeverință din care să reiasă că este practicant sau fost practicant al ramurii de sport pentru care optează sau copie după legitimația de sportiv;
• copie xerox şi original după certificatul de naştere;
• copie xerox şi original după C.I.;
• copie xerox și original după certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
• dosar plic ;
• taxa de înscriere este de 1000 lei.

Dosarul poate fi depus și online la adresa office@cnfpa-sna.ro. În acest caz se atașează dovada achitării taxei în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia, nr. 37-39, București, Sector 2.

 

 
   

PREPARATOR SPORTIV  

  


INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI DE PERFECȚIONARE PENTRU OCUPAȚIA PREPARATOR SPORTIV PENTRU ANUL 2021

Înscrierile şi depunerea dosarelor: 02 august – 15 octombrie 2021.
Desfășurare curs: 25 octombrie - 05 noiembrie 2021
Examen final: 17 noiembrie 2021

Loc de desfăşurare: - sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabiei, nr.37-39, sector 2, Bucureşti.

Condiţii de înscriere :
• absolvent de liceu (studii medii), cu diplomă de bacalaureat;
• antrenor cu specializare într-o ramură de sport;
• să provină din rândul celor care au practicat sportul de performanţă, fiind legitimaţi la asociaţii, cluburi sportive;
• clinic sănătos;

Pentru înscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
• cerere de înscriere tip;
• copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat;
• copie xerox însoțită de originalul carnetului de antrenor;
• dovadă medicală (adeverinţă) cu mențiunea ”clinic sănătos”, ”apt pentru efort fizic”;
• copie xerox şi original după certificatul de naştere;
• copie xerox şi original după C.I.;
• copie xerox și original după certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
• dosar plic ;
• taxa de înscriere este de 1200 lei.

Dosarul poate fi depus și online la adresa office@cnfpa-sna.ro. În acest caz se atașează dovada achitării taxei în contul RO81TREZ70220G330500XXXX, CIF 11831110, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Adresa: Bulevardul Basarabia, nr. 37-39, București, Sector 2.

 

 
 
DOCUMENTE
  

  Instrucţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea cursului de specializare pentru ocupația instructor sportiv pentru anul 2021 Instructor sportiv.pdf

  Instructiuni cursuri instructor sportiv Instructor sportiv.pdf

  Instructiuni cursuri preparator sportiv Preparator sportiv.pdf

  Cerere inscriere instructor sportiv Cerere inscriere instructor sportiv.pdf

  Cerere inscriere preparator sportiv Cerere inscriere preparator sportiv.pdf

  Autorizatie instructor sportiv Autorizatie instructor sportiv.pdf

  Autorizatie preparator sportiv Autorizatie preparator sportiv.pdf

  Orar CURS PREPARATOR SPORTIV 25 Octombrie - 5 noiembrie Orar Curs Preparator 25oct-5nov.pdf

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

 



 

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Cursuri Calificari

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   2050289